sk
 1. Pískame, kým násilie na ženách neskončí

  Pískame, kým násilie na ženách neskončí

  Aj tento rok sa zapájame do kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.
 2. Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí.
 3. Nebudeme Ticho!

  Nebudeme Ticho!

  Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. Preto spoločne s inými ženskoprávnymi a medzinárodnými organizáciami NIE SME TICHO lebo nám záleži na životoch žien.

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.