sk
 1. Lúčime se s Paulou Jójárt

  Lúčime se s Paulou Jójárt

  ❤ Česť jej pamiatke!
 2. Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite

  Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite

  V solidarite s LGBTI+ komunitou
 3. Stojíme pri LGBTI+ ľuďoch

  Stojíme pri LGBTI+ ľuďoch

  Chceme spravodlivú a bezpečnú spoločnosť pre LGBTI+ ľudí!

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.