sk
 1. Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite

  Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite

  V solidarite s LGBTI+ komunitou
 2. Stojíme pri LGBTI+ ľuďoch

  Stojíme pri LGBTI+ ľuďoch

  Chceme spravodlivú a bezpečnú spoločnosť pre LGBTI+ ľudí!
 3. V solidarite s tými, čo čelia násiliu a opresii

  V solidarite s tými, čo čelia násiliu a opresii

  Pred pár dňami vstúpili vojská armády Ruskej federácie na územie Ukrajiny.

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.