sk
 1. Nie sú to odlišnosti a rôznorodosť, čo nás oddeľuje, ale naša neschopnosť rozpoznať, prijať a ctiť si ich.

  Audre Lorde

 1. Policajné násilie na Slovensku a spravodlivosť

  Policajné násilie na Slovensku a spravodlivosť

  Minulý týždeň Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol v prípade policajného násilie voči trom rómskym chlapcom, ktorých zastupovala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.
 2. Výsledky anticeny Sexistický blud

  Výsledky anticeny Sexistický blud

  Výrok Igora Matoviča pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2020 získal anticenu Sexistický blud.
 3. Podporili sme

  Podporili sme

  V rámci otvoreného grantového kola s názvom "Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!" sme v roku 2020 podporili deväť neziskových organizácií.

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.