sk

Správy a inšpirácie

 1. Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí.
 2. Nebudeme Ticho!

  Nebudeme Ticho!

  Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. Preto spoločne s inými ženskoprávnymi a medzinárodnými organizáciami NIE SME TICHO lebo nám záleži na životoch žien.
 3. Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25.11.2019 zastupkyne ženskoprávnych organizácií a zástupkyňu i zástupcu vzdelávacich inštitúcií, ktoré a ktorý pracujú v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.
 4. Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Extrémizmus, sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti, omezování reprodukčních práv žen. Jaká je odezva ze strany aktivistek na tyto společenské fenomény, jaká dilemata přitom řeší a jaké řešení nabízejí?
 5. Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Zúčastnili sme regionálneho stretnutia ženských fondov a workshopu o digitálnej bezpečnosti v Gruzinsku.
 6. Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  V spolupráci s českou organizáciou Genderove Informační Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby sme organizovali letnú feministickú školu krajín V4.
 7. Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala stretnutie, ktoré cieľom bolo podporiť spoluprácu v téme reprodukčných práv žien medzi rómskymi aktivistkami z východného Slovenska a ženskoprávnym i rómskymi organizáciami. Teší nás, že sme mohli byť toho súčasťou.
 8. Nie sme a ani nebudeme ticho.

  Nie sme a ani nebudeme ticho.

  V decembri v rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aktívne mladé ženy a žensko právne organizácie spoločne organizovali pochod za slobodné rozhodnutia všetkých žien.
 9. Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

  Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

  Slovensko-český ženský fond dlhodobo podporuje aktivity zamerané na ochranu reprodukčných práv a práva na život bez násilia.