sk

 

 

Kto nás podporuje
Individuálne darkyne a darcovia

Zoznam individuálnych darkýň a darcov nájdete tu.

 


Spravovanie

Slovensko-český ženský fond je spravovaný správnou radou ako najvyšším orgánom fondu. Správna rada je spolu s tímom ako výkonným orgánom fondu plne zodpovedná za prácu organizácie. Tím, zodpovedný za každodennú činnosť fondu sa v plnej mere zodpovedá správnej rade. Členky správnej rady sú riadne volené, v zmysle štatútu  organizácie. Pri ich výbere sú zohľadňované ich špecifické zručnosti a odbornosť, v záujme dobrého spravovania fondu. Viac o tíme a správnej rade fondu v časti Kto sme.