sk

 

Kto sme

Zdroje pre ženy a ženské práva!

Veríme v silu a schopnosti žien!

Kto sme

Slovensko-český ženský fond od roku 2004 pôsobí na Slovensku a v Čechách ako jediný lokálny nadačný fond, ktorého poslaním je podporovať aktivity žien – aktivistiek, ženských skupín, ženskoprávnych organizácií a feministického hnutia za mier, rodovú rovnosť, ľudské práva a za oslobodenie žien od násilia a akejkoľvek formy diskriminácie. 

Našou víziou je svet, v ktorom budú ženy môcť plne využívať svoje práva.

Chceme svet, v ktorom si ženy budú môcť byť isté, že na ich schopnostiach, hodnotách a snoch záleží. Želáme si, aby ženy mohli prežiť svoj život v zdraví, bezpečí a podľa svojich predstáv.

Ciele

Cieľom Slovensko-českého ženského fondu je zabezpečovať zdroje na podporu presadzovania ženských práv.

Snažíme sa o zavádzanie a kultivovanie feministickej a sociálne zodpovednej filantropie zameranej na posilňovanie ľudských práv žien a sociálne a rodovo spravodlivejšej spoločnosti. Našou ambíciou je meniť tradičné vzťahy donorských a grantistických organizácií na partnerské vzťahy, ktoré spájajú darcov a darkyne, ženské iniciatívy a ženy.

Ako súčasť feministického hnutia sa Slovensko-český ženský fond snaží pre ženskoprávne organizácie vytvárať podmienky a príležitosti pre budovanie platforiem, koalícií a sietí. Zároveň sa snaží prispievať k tvorbe bezpečného priestoru, ktorý je určený na stretávanie sa, strategizovanie a tvorbu spoločných akcií.

Slovensko-český ženský fond je partnerskou organizáciou iniciatív a kampaní, ktoré smerujú k ochrane a posilňovaniu ľudských práv žien a LGBTIQ+ ľudí.

 

Veríme, že Vás našimi cieľmi a programami zaujmeme a stanete sa našimi podporovateľkami a podporovateľmi!

Feministické myslenie nás učí, ako milovať spravodlivosť a slobodu spôsobom, ktorý podporuje a potvrdzuje život.

— bell hooks