sk

Pridajte sa!

Vaša podpora, bez ohľadu na jej výšku a formu, umožní ženám a dievčatám napĺňať ich ambície a sny.

Naše aktivity môžete podporiť viacerými spôsobmi.

pridajte sa 1  
    2% z daní

 

pridajte sa 2 
    Hmotné dary

 

pridajte sa 3
    Klub filantropiek a filantropov

 

Pri našej činnosti nevyužívame grantovú podporu z verejných zdrojov.

Slovensko-český ženský fond je podporovaný nadáciami, medzinárodnými ženskými fondmi, firmami a jednotlivcami ako ste vy. Naši donori veria v schopnosti a silu žien a v spoločnosť, ktorá poskytuje všetkým rovnaké šance. Podporou aktivít fondu získate možnosť podieľať sa na tvorbe spoločnosti, v ktorej majú ženy a muži rovnocenné miesto i príležitosti.

Ďakujeme za váš záujem, ktorým spoločne s nami podporíte ženy na Slovensku a v Čechách!