sk

Správy a inšpirácie

 1. Ukončenie násilia páchaného na ženách – pohľad na filantropické angažovanie sa

  Ukončenie násilia páchaného na ženách – pohľad na filantropické angažovanie sa

  Aké sú možnosti, roly a perspektívy filantropického angažovania sa v prospech odstraňovania násilia páchaného na ženách?
 2. V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

  V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

  Krv a tma - červená a čierna - farby revolúcie, farby žien
 3. 2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

  2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

  Vaše 2% z daní znamenajú podporu pre celé spektrum aktivít ženskoprávnych organizácií.
 4. “Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

  “Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

  V rámci Medzinárodného dňa žien, 8.marca 2018, Slovensko-český ženský fond v spolupráci s organizáciou Aspekt organizoval feministickú antifašistickú čítačku s názvom “Ružovou na hnedú”.
 5. Tréning Win-Win Strategies k spolupráci so súkromným sektorom

  Tréning Win-Win Strategies k spolupráci so súkromným sektorom

  Zabezpečovanie zdrojov je pre ženské fondy zásadná úloha. Od akých donorov ich získavať?
 6. Ženské fondy - cesta k podpore žien a dievčat a ich práv

  Ženské fondy - cesta k podpore žien a dievčat a ich práv

  Čo sú ženské fondy, aká je ich práca, čomu sa venujú?