sk

Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25.11.2019 zastupkyne ženskoprávnych organizácií a zástupkyňu i zástupcu vzdelávacich inštitúcií, ktoré a ktorý pracujú v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25.11.2019 zastupkyne ženskoprávnych organizácií a zástupkyňu i zástupcu vzdelávacich inštitúcií, ktoré a ktorý pracujú v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Ženské hnutie pri stretnutí s prezidentkou zastupovali Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby, Jana Debrecéniová z organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva, Dušana Karlovská z organizácie Fenestra, Zuzana Pešťanská zo Slovensko-českého ženského fondu a Zuzana Maďarová z organizácie ASPEKT. Stretnutia sa zúčastnili aj Ingrid Kosová zo vzdelávacej organizácie Quo Vadis, ktorá sa dlhodobo venovala téme násilia páchaného na rómskych ženách a Ivan Rác z Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý sa výskumne venoval násiliu páchanému na ženách.

Ženskoprávne organizácie dlhodobo upozorňujú na nedostatočnú systémovú podporu pre ženy a deti zažívajúce násilie, ďalej na škodlivé kultúrne rodové stereotypy, ktoré zľahčujú a spochybňujú skúsenosť žien s násilím. Pričom situácia situácia žien zažívajúcich násilie je vážna a žiaľ ide o rozšírený spoločenský jav. V súvislosti s násilím je obzvlášť náročná situácia rómskych žien, ktoré v spoločnosti čelia aj diskriminácií kvôli svojej etnicite. Na stretnutí sme mali možnosť hovoriť aj o situácii ženskoprávnych organizácií, ktoré pracujú v téme násilia páchaného na ženách. Tieto organizácie dlhodobo čelia nedostatočnej finančnej podpore a sú kapacitne poddimenzované. Pričom ich práca je významná v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Ďalej v súčasnosti sú osoby pracujúce v týchto organizáciach vystavené aj narastajúcej neznášanlivosti a nenávisti od ôsob a skupín, ktoré spochybňujú sociálno-vedné výskumy v oblasti rodu a zasadzujú sa za obmedzovanie práv a slobôd žien.

Na záver stretnutia podala prezidentka vyhlásenie, v ktorom odsúdila násilie páchané na ženách a vyzvala spoločnosť k činom a snahe porozumieť príčinam násilia. "Nesmieme čakať, kým sa situácia stane alarmujúcou, štatistiky ale aj konkrétne obete nám už dnes ukazujú, že je dostatočne vážna na to, aby sme sa jej ako spoločnosť náležite venovali. Musíme prekonať ideologické spory, zomknúť sa a spoločne odsúdiť násilie, s ktorým sa v našej spoločnosti stretávame, rovnako ako aj vytváranie predsudkov, od ktorých je k násiliu veľmi blízko."