sk

V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

Krv a tma - červená a čierna - farby revolúcie, farby žien

V solidarite nielen s poľskými ženami, ktoré protestujú proti ústavným zmenám v oblasti reprodukčných práv, meníme na nejaký čas farby nášho loga. Myslíme si, že dnešná doba protestných zhromaždení má poukazovať aj na situáciu žien, na situáciu akýmkoľvek spôsobom diskriminovaných ľudí, na pracovné podmienky zamestnancov a zamestnankýň a podobne. Krv, tma – červená, čierna – su farbami revolúcie, su farbami žien.

Logo meníme v komunikácii na sociálnych médiách a v osobnej komunikácii prostredníctvom emailov a inej písomnej korešpondencie.