sk

Stretnutie s rómskymi ženami k tvorbe projektov a rozpočtov

Prijali sme pozvanie Poradne pre občianske a ľudské práva na stretnutie s rómskymi ženami

11. júna 2018 sme sa v Košiciach zúčastnili stretnutia rómskych žien, ktoré iniciovala ľudskoprávna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. S približne 20 ženami sme sa rozprávali o našej práci a ich skúsenostiach s (ne!)dodržiavaním ľudských práv. Pripravili sme pre ne aktivitu, prostredníctvom ktorej si mali v skupinách vyskúšať tvorbu svojho projektu, prípravu projektových aktivít a rozpočtu. Svoje návrhy, ktoré boli výsledkom práce v skupinách, následne prezentovali a detailne diskutovali.

Vyjadrujeme poďakovanie Poradni pre občianske a ľudské práva za pozvanie na stretnutie, s možnosťou zoznámiť sa s ich dlhoročnou prácou so skupinou rómskych žien. Poradňa pre občianske a ľudské práva s touto skupinou žien spolupracuje niekoľko rokov, na Slovensku spoločne s nimi pripravili dôležitý projekt, zameraný na zabezpečenie spravodlivosti pre nezákonne sterilizované ženy. Viac informácií o projekte a súvisiacej kampani je možné dozvedieť sa na týchto stránkach.