sk

“Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

V rámci Medzinárodného dňa žien, 8.marca 2018, Slovensko-český ženský fond v spolupráci s organizáciou Aspekt organizoval feministickú antifašistickú čítačku s názvom “Ružovou na hnedú”.

Medzinárodný deň žien (ďalej ako MDŽ) je oslavou aktivít a úsilia ženského a feministického hnutia v obhajobe základných ľudských práv a slobôd. Ak už nie v iné dni, aspoň v tento deň by sme si mali spomenúť na ženy, ktorým vďačíme za práva a slobody, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť. Avšak súčasná situácia nám ukazuje, že nemusia byť až takou samozrejmosťou. Ženské práva a slobody sú ohrozované rôznymi hnutiami a postojmi, ktoré sú proti rôznorodosti, možnosti voľby, slobodným prejavom vlastnej osobnosti. Jedným z týchto hnutí je aj fašizmus a rôzne antirodové kampane.

V rámci Medzinárodného dňa žien, 8. marca 2018, Slovensko-český ženský fond v spolupráci s organizáciou Aspekt organizoval feministickú antifašistickú čítačku s názvom “Ružovou na hnedú” a týmto spôsobom i oslavoval MDŽ.

Viac o podujatí spolu s úvahou o pripomínaní si významu Medzinárodného dňa žien ako aj spojení medzi feminizmom a antifašizmom si môžete prečítať tu.

 

Ružovou na hnedú         Ružovou na hnedú

 Pozn.: Autorkou fotografií je Hana Fábry, fotografie uverejňujeme s jej súhlasom.