sk

Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

V spolupráci s českou organizáciou Genderove Informační Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby sme organizovali letnú feministickú školu krajín V4.

Uprostred moravskej prírody v obci Teplice nad Bečvou sa od 13. do 18. septembra konal prvý ročník Letnej feministickej školy krajín V4 a nás teší, že sme mohli byť jeho súčasťou. Škola bola určená pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o feminizmus, ženské práva, rodovú spravodlivosť a aktivizmus.

Projekt bol výsledkom spolupráce štyroch ženskoprávnych organizácií z krajín V4. Myšlienka organizovať letnú feministickú školu vznikla v tíme českej organizácie Genderove Informační Centrum NORA, ktorá pozvala do spolupráce ďalšie tri organizácie – Maďarskú Ženskú Lobby, Ženský Fond eFKa a Slovensko-český ženský fond. Škola mohla byť realizovaná vďaka finančnej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu.

 

Letná škola v číslach

6 dní
32 účastníčok a účastníkov z Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska
15 workshopov v troch paralelných sekciách
12 expertiek facilitujúcich workshopy

 

Mladí ľudia v centre pozornosti

Cieľom projektu nebolo len vzdelávanie v oblasti feminizmu, ženských práv a rodových štúdií, ale najmä vytvorenie priestoru pre spoznávanie sa a sieťovanie mladých ľudí, ktorých spája spoločný záujem.

Letnej školy sa zúčastnili nadšení a zvedaví mladí ľudia s rôznymi skúsenosťami v oblasti ženskoprávneho aktivizmu a rodových štúdií. Niektorí a niektoré mali už aj prax v oblasti ženskoprávneho a feministického aktivizmu či absolvovali nejaké kurzy z oblasti rodových štúdií. Pre účasť na letnej škole sa však rozhodli aj osoby, ktoré sa chceli naučiť niečo nové a oblasť feminizmu či rodových štúdií bola pre nich neznáma.

V priebehu školy mali títo mladí ľudia príležitosť získavať nielen praktické poznatky z oblasti rodových štúdií, feminizmu a ženskoprávneho aktivizmu, ale aj diskutovať, tvoriť či sa dobre zabávať aj mimo workshopov. Ako sme mali možnosť odpozorovať v skupine ľudí, ktorá sa v Teplicích nad Bečvou stretla, vládla dobrá nálada, družná atmosféra a chuť po poznatkoch. Účastníci a účastníčky sa vzájomne inšpirovali a odchádzali s potrebou byť naďalej v kontakte a podporovať sa vo svojich rôznorodých aktivistických činnostiach a vymieňať si skúsenosti.

 

 

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore vlád Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Misiou fondu je rozvíjať myšlienky smerujúce k udržateľnému rozvoju spolupráce krajín strednej Európy.