sk

Policajné násilie na Slovensku a spravodlivosť

Minulý týždeň Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol v prípade policajného násilie voči trom rómskym chlapcom, ktorých zastupovala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol o prípade policajného násilia voči trom rómskym chlapcom, ku ktorému malo dôjsť v policajnom aute počas ich prevozu na policajnú stanicu, v roku 2009 v Košiciach. Podľa Európskeho súdu zodpovedné štátne orgány násilie voči nim nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Ide o incident, ktorý predchádzal policajnému násiliu, ktorému následne spoločne s ďalšími tromi Rómami čelili na policajnej stanici Košice – Juh.

Viac sa dočítate v tlačovej správe Poradne pre občianske a ľudské a práva s názvom Európsky súd v Štrasburgu: Slovensko nedostatočne vyšetrilo policajné násilie voči trom rómskym chlapcom. Táto ľudskoprávna organizácia zastupovala rómskych chlapcov v priebehu súdnych pojednávaní.

Poradňa pre občianske a ľudské práva sa dlhodobo venuje objahobe práv Rómov a Rómiek na Slovensku. Konkrétne sa zameriava na prípady policajného násilia a porušovania sexuálnych a reprodukčných práv Rómiek. Viac o práci tejto ľudskoprávnej organizácie sa dočíte na jej webovej a facebookovej stránke.