sk

Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala stretnutie, ktoré cieľom bolo podporiť spoluprácu v téme reprodukčných práv žien medzi rómskymi aktivistkami z východného Slovenska a ženskoprávnym i rómskymi organizáciami. Teší nás, že sme mohli byť toho súčasťou.

Dňa 30. apríla sa v Prešove konalo sieťovacie stretnutie rómskych aktivistiek z východného Slovenska a ženskoprávnych i rómskych organizácií. Stretnutia sa zúčastnili rómske aktivistky z východného Slovenska, dula a aktivistka Miroslava Urdová, zástupkyne združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová, zástupkyňa organizácie InMinorita Zuzana Kumanová, Adriana Lamačková z Centra pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights) a Zuzana Pešťanská zo Slovensko-českého ženského fondu. Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor na vzájomné spoznávanie sa, zdieľanie skúsenosti v oblasti obhajoby sexuálnych a reprodukčných práv žien i diskusiu, o tom ako možno podporiť rómske aktivistky z východu v ich činnostiach.

Rómske aktivistky z východu sa už dlhé roky angažujú v téme sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Rómske ženy hovoria o diskriminácii a segregácii, ktorú zažívajú v pôrodniciach a gynekologických zariadeniach. Ďalšia dôležitá oblasť v ktorej sa angažujú je dosiahnutie spravodlivosti pre rómske ženy, ktoré boli nezákonne sterilizované. Tieto Rómky v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva máju za sebou už niekoľko úspechov v oblasti aktivizmu a advokacie. V roku 2017 zrealizovali aj kampaň Zastavme diskrimináciu a ponižovanie rómskych žien na pôrodnici.

V rámci našej práce v Slovensko-českom ženskom fonde sme mali tú možnosť sa už viackrát stretnúť s aktivistkami z východu, s ktorými spolupracuje Poradňa pre občianske a ľudské práva. Rómske ženy robia úžasnú prácu. Ich odvaha, múdrosť a vytrvalosť je pre nás inšpiráciou.

Poradňa pre občianske a ľudské práva už dlhodobo podporuje rómske aktivistky z východu v ich snažení za spravodlivosť a zmenu. V oblasti nedodržiavania sexuálnych a reprodukčných práv Rómskych žien táto organizácia vydala dve dôležité správy – Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku (2003), Vakeras zorales – Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku (2017).

Viac k činnosti Poradne pre občianske a ľudské práva a rómskych aktivistiek z východu sa dočítate na stránke Poradne pre občianske a ľudské práva a na blogu organizácie v rámci denníka SME.

Stretnutie bolo podporené Centrom pre reprodukčné práva (Centre for Reproduction Rights) a nami Slovensko-českým ženským fondom.

Ďakujeme Denise Barry, Vande Durbákovej a Lenke Tóthovej z Poradne pre občianske a ľudské práva za organizáciu stretnutia.