sk

Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

Slovensko-český ženský fond dlhodobo podporuje aktivity zamerané na ochranu reprodukčných práv a práva na život bez násilia.

Len tohto roku boli na Slovensku poslancami NR SR už dvakrát predložené legislatívne návrhy, ktorých cieľom je obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám.

V reakcii na túto poslaneckú iniciatívu, ženskoprávne organizácie ešte v máji 2018 spustili výzvu v podobe Otvoreného listu, s cieľom zastaviť predkladanie takýchto a ďalších podobných návrhov.

V dnešných dňoch, aj v kontexte medzinárodnej kampane 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, sa v Bratislave uskutoční séria akcií, ktoré pripravili ženskoprávna organizácia ASPEKT, spolu s občianskou iniciatívou Povstanie pokračuje a skupinou expertiek v oblasti ochrany ženských práv.  Sme rady, že sme mohli prípravu a realizáciu týchto akcií podporiť.
 

AKCIE

Diskusia: PRÁVO NA ŽIVOT BEZSILIA A REPRODUKČNÉ PRÁVA

KEDY: pondelok 26. 11. 2018, od 18:00

KKDE: Art Books Coffee, Baštová 6/B, Bratislava

Diskutujúce: Adriana Mesochoritisová, ľudskoprávna expertka a politologička (Možnosť voľby), Barbora Holubová, sociologička

Témy diskusie:

  • ako sexuálne a reprodukčné práva súvisia s rodovou rovnosťou,
  • ako a prečo sú tieto práva ohrozované,
  • čo feministky na Slovensku urobili pre to, aby sme dosiahli aspoň súčasný stav v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv žien,
  • čo ešte by bolo treba zlepšiť a čo nám v tom bráni.


***

Pochod NEBUDEME TICHO!

KEDY: sobota 8. 12. 2018, od 16:30

KDE: Námestie SNP v Bratislave

Nebudeme ticho,

… lebo poslanci len v tomto roku podali dva legislatívne návrhy s cieľom obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám. Nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodovali za zavretými dverami.

… lebo obmedzovanie reprodukčných práv vedie k ohrozeniu zdravia a života žien. Počet interrupcií možno znižovať zavedením kvalitnej sexuálnej výchovy, hradením antikoncepcie či zlepšením životných podmienok pre ženy a rodiny.

… lebo postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva žien sú diskrimináciou na spoločenskej úrovni. Odmietnime toto inštitucionalizované násilie.

… lebo všetky a všetci máme právo na život bez násilia, ale každá tretia žena v našej krajine zažíva fyzické a/alebo sexuálne násilie. (zdroj: ASPEKT)


***

WORKSHOP TVORBY TRANSPARENTOV

KEDY: štvrtok 29. 11. 2018, od 18:00

KDE: Bratislava Burlesque, Štefánikova 5, Bratislava