sk

Nebudeme Ticho!

Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. Preto spoločne s inými ženskoprávnymi a medzinárodnými organizáciami NIE SME TICHO lebo nám záleži na životoch žien.

Už dlhodobo podporujeme iniciatívy ženskoprávnych a feministických organizácií Možnosť voľby, ASPEKT a iniciatíva Povstanie pokračuje i aktívnych žien, ktoré vedú kampaň NebudemeTicho upozorňujúcu na nebezpečenstvo prijatia zákonov, ktorých snahou je obmedziť prístup k bezpečným interupciám.

Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. V tomto roku bol predložený už šiety návrh na obmedzenie ľudských práv žien. Tieto snahy vnímame ako nebezpečné z toho dôvodu, že ak by takýto zákon bol prijatý, trpeli by ženy, zhoršilo by sa ich zdravie, ich sloboda by bola značne obmedzená, a vôbec by nedošlo k zníženiu počtu interupcií.

Ako uviedla Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby počas pochodu Nebudeme ticho, ktorý sa konal 21.11.2019 v Bratislave:

" Na Slovensku počet vykonaných interrupčných zákrokov dlhodobo klesá. Za ostatných dvadsať rokov sa počet umelých prerušení tehotenstva znížil o 71 percent. Tento pokles patrí k najzásadnejším v Európe a dochádza k nemu bez reštrikcií a zákazov. Naopak, obmedzovanie prístupu k bezpečným interrupciám nikdy nevedie k zníženiu interrupcií, vedie však s istotou k ohrozeniu zdravia žien a ich zvýšenej úmrtnosti. A najviac sa to opäť dotkne chudobných žien, ako aj žien vystavených násiliu. Interrupcie vykonané v krajinách s prísnymi interrupčnými zákonmi, predstavujú celosvetovo hlavnú príčinu zdravotných problémov žien a vedú k úmrtiu zhruba 80 000 žien ročne (údaje WHO). "

Zástupkyna iniciatívy Povstanie pokračuje poukázala na to, že:

" O téme reprodukčných a sexuálnych práv samozrejme treba hovoriť. A táto diskusia má byť emancipačná a musí chápať ženy ako kompetentné rozhodovať o svojich telách a životoch. Nebrať im slobodu o sebe rozhodovať a brať do úvahy ozajstné potreby ľudí."

 

Uvedomujeme si, že diskusia okolo tejto témy je plná vášni, týka sa aj viery ľudí a rôznych morálnych či etických postojov. Nedovoľme však, aby táto diskusia bola spolitizovaná a viedla k nebezpečným zákazom. Ak vás zaujímajú argumenty a dôkazy prečo zákony obmedzujúce bezpečný prístup k interupciám majú negatívny dopad na životy žien, čítajte články k týmto témam na webových stránkach týchto organizácií:

Možnosť voľby

ASPEKT

iniciatíva Povstanie Pokračuje

 

My v Slovensko-českom ženskom fonde NEBUDEME TICHO

…lebo chceme žiť v spoločnosti, v ktorej si poslanci a poslankyne zvolení a zvolené v demokratických voľbách vážia životy a zdravie žien,

…lebo chceme žiť v spoločnosti, v ktorej sa riešia skutočné problémy, ktorým ženy a deti denne čelia ako je chudoba, násilie či zhoršujúca sa kvalita životného prostredia,

….lebo chceme žiť v spoločnosti, ktorá vytvára priestor na to, aby sa ženy mohli rozhodovať slobodne a bez nátlaku či emočnej manipulácie,

….lebo chceme žiť v spoločnosti, ktorá nie je polarizovaná v názoroch, ale žijú v nej ľudia, ktorí hľadajú spôsoby, ako porozumieť odlišným názorom a postojom.