sk

Lúčime se s Paulou Jójárt

❤ Česť jej pamiatke!

S hlbokým smútkom sa lúčime s našou dlhoročnou spolupracovníčkou a členkou správnej rady, Paulou Jojárt.


Paula Jojárt (* 2. 7. 1977 – † 27. 1. 2023)
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte v Bratislave a rodové štúdiá na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Pôsobila v neziskovom a verejnom sektore, na Slovensku a v zahraničí. Ako expertka na problematiku rodovej rovnosti a podpory menšín sa spolupodieľala na príprave a realizácii dôležitých iniciatív a projektov. Budeme si ju pamätať ako vzdelanú, angažovanú a láskavú ženu, priateľku a matku.

Česť jej pamiatke!
 

Slovensko-český ženský fond