sk

Grantistické stretnutie k situácii v oblasti reprodukčných a rodičovských práv žien na Slovensku

Reagujeme na iniciatívy niektorých politických strán a konzervatívnych skupín, ktoré sa legislatívne snažia zakázať bezpečný prístup k interrupciám.

V Slovensko-českom ženskom fonde sme hlboko znepokojené iniciatívami fašistickej strany Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, ako aj ďalších konzervatívnych politických strán a skupín, ktoré sa legislatívne snažia zakázať bezpečný prístup k interrupciám. Tento zákaz by vôbec nespôsobil to, že by sa interrupcie prestali vykonávať. Naopak, viedol by k praxi, ktorá by mohla spôsobovať zhoršenie zdravia žien, za vážneho porušovania ich reprodukčných a rodičovských práv.

V reakcii na túto situáciu sme zorganizovali stretnutie grantistických organizácií a aktívnych žien, ktoré sa angažujú a pracujú v téme sexuálnych, reprodukčných a rodičovských práv. Stretnutie sa konalo dňa 11.07.2018, v nezávislom kultúrnom priestore v Žiline – Stanica Žilina-Záriečie.

Cieľom stretnutia bolo:

  • oboznámiť sa so súčasnou situáciou (ne)dodržiavania sexuálnych, reprodukčných a rodičovských práv na Slovensku prostredníctvom aktivít ženskoprávnych organizácií, ktoré sa stretnutia zúčastnili;
  • diskutovať o možnostiach, ako prispieť k tomu, aby nedocházalo k ohrozeniu zdravia žien a ich slobody rozhodovať o vlastných telách.

Ďakujeme organizáciám Poradňa pre občianske a ľudské práva, Možnosť voľby a Aspekt, občianskej iniciatíve Povstanie pokračuje i sociologičke Barbore Holubovej, že prijali pozvanie na toto stretnutie. Stretnutie sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore od medzinárodnej organizácie Urgent Action Fund.

                                
                                ******************************************************* 

                               Dôverujeme rozhodnutiam žien.
        Dôverujeme našim matkám, sestrám, dcéram a priateľkám.
                                 Podporujeme možnosť voľby.
 

                               ******************************************************* 


Čítajte viac
Ak sa chcete dozvedieť o význame sexuálnych, reprodukčných a rodičovských práv pre životy žien, čítajte stránky našich partnerských organizácií:

Aspekt
Možnosť voľby
Poradňa pre občianské a ľudské práva
Ženské Kruhy
Podporte
Ak ste aj vy znepokojená, znepokojený aktuálnou situáciou na Slovensku v súvislosti s obmedzovaním práva žien na slobodné rozhodnutia, zvážte podporu ženskoprávnych organizácií, ktoré sa venujú téme sexuálnych, reprodukčných a rodičovských práv.