sk

Feminizmus, feministická filantropia a antifašizmus

Zúčastnili sme sa antifašistického festivalu Povstanie pokračuje.

Dňa 29. augusta 2018 sa v Bratislave na Námestí Slovenského národného povstania konal už v poradí štvrtý ročník festivalu Povstanie pokračuje. Antifašistická občianská iniciatíva Povstanie pokračuje organizuje toto podujatie za tým účelom, aby ľudia mali príležitosť vzdať úctu osobám, ktoré sa aktívne zapojili do boja proti fašistickej ideológii počas druhej svetovej vojny. Zároveň sa usiluje, aby sa vytvoril priestor na šírenie hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu. V rámci tohto ročníka sa v programe festivalu objavila aj tzv. Kuchyňa konfliktov (Conflict Kitchen). Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť bezpečný priestor na diskusiu o témach, ktoré sú dôsledkom rôznych rozporov a konflitkov a/alebo prispievajú k rozporom a napätiu medzi ľuďmi. 

V rámci Kuchyne konfliktov sme dostali priestor aj my, Slovensko-český ženský fond, a naša partnerská organizácia Aspekt. Zuzana Maďarová a Barbora Holubová rozprávali o tom, ako feminizmus súvisí s antifašistickým hnutím. My sme na festivale otvorili tému feministickej filantropie. Ide o prístup, ktorý vychádza z feministických hodnôt, a ktorý sa snažíme dlhodobo uplatňovať aj v našej práci. Našim zámerom je viac diskutovať s verejnosťou o tejto forme filantropie. Snažíme sa kultivovať náš prístup v tejto oblasti cez intenzívnejšie zapojenie žien, ženských skupín a ženskoprávnych organizácií, ktoré podporujeme a priamo či nepriamo zapájať do rôznych činností fondu.

Kuchyňa konfliktov ponúkala široké spektrum tém na ochutnávku cez diskusiu. Nezisková organizácia RAVS (Roma Advocacy and Research Center) hovorila o rôzných podobách rasizmu. O téme práce a problémoch v kapitalizme sa mohli ľudia rozprávať s ľuďmi z Karmína. Priama akcia – MAP hovorila predovšetkým o kampani Problémy v práci. Účastníci a účastníčky festivalu sa mohli tiež dozvedieť o iniciatíve palestínskych utečenkýň Hands of Palestine. Ďalej mohli diskutovať o práve na mesto a jeho udržateľnosti, o migrácii a utečenectve, o rôznych formách ochrany zvierat. Súčasťou programu bol aj workshop radikálneho vyšívania organizácie KundyCrew.

Ďakujeme iniciatíve Povstanie pokračuje za pozvanie na festival a organizácii Aspekt za sesterskú spoluprácu.