sk

 

 

Členstvo

Členstvo

Sme súčasťou platformových organizácií a sietí, združujúcich ľudskoprávne donorské organizácie doma i v zahraničí. Členstvom v týchto organizáciách získavame informácie o pôsobení partnerských organizácií a dozvedáme sa o trendoch v oblasti podpory a obhajoby ľudských a ženských práv vo svete. Získavame príležitosť byť v dialógu s druhými a inšpirovať sa od nich.

Členstvo v týchto organizáciách pre nás znamená, že môžeme prezentovať naše poznatky o situácii v oblasti dodržiavania a obhajoby ženských práv na Slovensku a v Českej republike. Zároveň získavame možnosť prinášať naše pohľady na riešenia diskutovaných problémov. Usilujeme sa hovoriť o rozmanitej a užitočnej práci ženskoprávnych organizácií v širokej komunite aktivistiek a aktivistov a zviditeľňovať ju. Snažíme sa tak prepájať lokálnu úroveň nášho pôsobenia s medzinárodným kontextom.

***

Na Slovensku sme členskou organizáciou platformovej organizácie Fóra donorov, rovnako i v Čechách máme členstvo v rovnomennej organizácii Fórum dárců.

Zo zahraničních organizácií je nám najbližšia naša sieťová organizácia – Prospera – medzinárodná sieť ženských fondov (Prospera – International Network of Women’s Funds). Ďalej sme členskou organizáciou Asociácie pre ženské práva v rozvoji - AWID (Association for Women’s Rights in Development) a siete európskych donorov pre sociálnu zmenu a ľudské práva Ariadne (Ariadne – European Funders for Social Change and Human Rights).