sk

Prospera - medzinárodná sieť ženských fondov

V roku 2018 sme získali grant vo výške 2 500 USD, určený na účasť na medzinárodnej konferencii v Mexico City, ktorú organizuje platformová organizácia Human Rights Funders Network (USA). Grant je súčasťou podpory fundraisingových aktivít a organizačného rozvoja Slovensko-českého ženského fondu.

V roku 2021 sme získali podporu - syndikovaný grant - zameraný na budovanie kapacít a organizačného rozvoja našej organizácie, v rámci niciatívy - projektu - Women’s Funds Collaborative. 

Viac informácií o Prospere - medzinárodnej sieti ženských fondov je možné nájsť tu