sk

Philip Morris Slovakia s.r.o.

V spolupráci so spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o. sme mohli podporiť aktivity ženskoprávnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti aktivizmu, prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.