sk

Kevin J. Mossier Foundation

V Českej republike sme v roku 2014 v rámci fiškálneho sponzorstva udelili grant z prostriedkov Kevin J. Mossier Foundation pre organizáciu Prague Pride z.s., ktorá pôsobí v oblasti boja proti homofóbii a podpory ľudských práv LGBTIQ+ komunity v Českej republike. Išlo o grant vo výške 201 000 Kč.

Ďalšia podpora od tejto nadácie smerovala k uskutočneniu fundraisingových aktivít našej organizácie v Českej republike, Nadačního fondu Slovak-Czech Women's Fund.