sk

AVON Cosmetics

V rokoch 2016 a 2017 nám spoločnosť AVON Cosmetics, spol. s r.o. udelila svoje 2% z daní. Táto finančná podpora nám umožnila zamerať sa na zmeny v našej organizácií (príprava a tvorba novej webovej lokality), ako aj realizovať sériu rôznych aktivít: z financií získaných vďaka 2% sme mohli prispieť k stretnutiu rómskych žien, uskutočniť pracovné stretnutia so zástupkyňami ženskoprávnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, podporiť PRIDE Košice 2016 a PRIDE Košice 2017.