sk

Global Fund for Women v roku 2019 a v rolu 2021 podporil projekt zameraný na podporu našej organizácie a podporu ženskoprávnych organizácií na Slovensku, spoločne sumou 40 000 USD.