sk

Letná feministická škola krajín V4

V spolupráci s českou organizáciou Rodové Informačné Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby organizujeme letnú feministickú školu krajín V4.

Podrobnosti projektu

Pre koho?

Podujatia sa budú môcť zúčastniť mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ktorí sa identifikujú ako feministky či feministi, a majú prípadne aj skúsenosti s aktivizmom či obhajobou ženských práv a rodovej spravodlivosti. 

Kedy?

Od 13. do 18. septembra 2019.

Kde?

Teplice nad Bečvou (Česká republika)

Aké budú workshopy?

Opis workshopov letnej školy nájdete tu.

 

 

                                                     

Prečo sme sa rozhodli zorganizovať letnú feministickú školu?

V spolupráci s českou organizáciou Rodové Informačné Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby organizujeme letnú feministickú školu krajín V4, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre spoznávanie sa, výmenu skúsenosti a vzájomnú podporu mladých žien a mužov, ktoré a ktorí pôsobia v oblasti obhajoby ženských práv, feminizmu a rodovej spravodlivosti. Zámerom letnej školy je posilniť aj medzigeneračnú solidaritu a výmenu skúsenosti. Lektorkami a lektormi podujatia budú osoby, ktoré dlhodobo pôsobia v téme rodovej spravodlivosti a feminizmu v krajinách V4.

Ako sa prihlásiť?

Ak žijete v jednej z krajín V4, rozhovory v angličtine nie sú pre vás problém a máte záujem sa zúčastniť či sa priamo podielať na programe letnej feministickej škole, napíšte nám nasledujúce informácie:

- najskôr prosím uveďte vaše meno a priezvisko, ďalej stručne opíšte vaše doterajšie vzdelávacie a pracovné skúsenosti;

- zaujíma nás aj vaša motivácia, preto prosím uveďte, prečo sa chcete zúčastniť letnej feministickej školy;

- následne nám prosím opíšte aké skúsenosti v oblasti feministického aktivizmu či už na komunitnej alebo národnej úrovni máte. Pokiaľ nemáte, nič sa nedeje, nie je to podmienka účasti;

- ak by ste sa chceli zapojiť aj do tvorby programu a viete si predstaviť viesť či už krátky workshop (napríklad o vašom či už aktuálnom, alebo skončenom aktivistickom projekte, ktorý podľa vás stojí za to zdieľať lebo je príkladom dobrej praxe) alebo aktivitu, ktorá prispeje k dobrej atmosfére a podporí vyššie uvedené ciele podujatia. Píšte nám aj vaše návrhy v tejto oblasti. 

Prihlášky nám prosím zasielajte do 25.augusta na túto emailovú adresu eva.lukesova@gendernora.cz

Počet účastníčok a účastníkov školy je obmedzený na 8 osôb z každej krajiny V4. Ubytovanie a strava pre účastníčky a účastníkov letnej školy sú hradené a cestovné náklady budú rovnako preplatené.


 

Projekt koordinuje Eva Lukešová z organizácie Rodové Informačné centrum NORA

Kontaktné údaje: eva.lukesova@gendernora.cz

Viac informácií o projekte na stránke Rodového informačného centra NORA

 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore vlád Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Misiou fondu je rozvíjať myšlienky smerujúce k udržateľnému rozvoju spolupráce krajín strednej Európy.