sk

 

Programy

Programy

Aktuálne sme v procese strategického plánovania. Vyhodnocujeme dopady našich programov a efektivitu našej práce. Výsledkom tohto procesu by mali byť aj upravené programové oblasti, ktoré budú odrážať situáciu, potreby i želania žien, ženských skupín a ženskoprávnych organizácií. Organizácie, ktoré podporujeme, pôsobia v týchto programových oblastiach:

 

  • presadzovanie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov

  • podpora aktivizmu, prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách

  • sexuálne, reprodukčné a rodičovské práva

  • prevencia a potláčanie obchodovania so ženami

  • podpora aktivizmu a práv LGBTIQ osôb (čiže lesieb, gayov, bisexuálnych, transgender, intersexuálnych osôb a osôb hľadajúcich svoju rodovú či sexuálnu identitu)

  • obhajoba práv žien zo znevýhodnených skupín

  • podpora vzdelávania v oblasti rodových štúdií a odstraňovania rodových stereotypov.