cz

Hmotné dary

Máte také příležitost pomoci fondu hmotným darem v podobě technického vybavení, materiální pomoci při organizování benefičních a jiných akcí, poskytnutím kancelářských potřeb či služeb a jiného servisu nebo další kreativní formou. V případě zájmu se opět obraťte na pracovnice fondu v České nebo Slovenské republice.

 

Další formy podpory:


 Finanční příspěvek

 


Klub filantropek a filantropů