cz

Přidejte se!

Vaše podpora, bez ohledu na její výšku a formu, umožní ženám a dívkám naplňovat jejich sny a ambice.

Naše aktivity můžete podpořit několika způsoby.
 

 
 Finanční příspěvek

 


Hmotné dary

 


Klub filantropek a filantropů

 

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund je podporovaný nadacemi, mezinárodními ženskými fondy, firmami a jednotlivci jako jste vy. Naši donoři věří ve schopnosti a sílu žen a ve společnost, která poskytuje všem stejné šance. Podporou aktivit fondu získáte možnost podílet se na tvorbě společnosti, ve které mají ženy a muži rovnocenné místo a příležitosti.

Děkujeme za váš zájem, kterým společně s námi pomůžete ženám v Čechách a na Slovensku!