cz

 

 

 

Co děláme

Naše práce se soustředí na tři hlavní oblasti:

  • Granty

  • Programy

  • Projekty

Naší hlavní činností je udělování grantů. Ty jsou určeny ženskoprávním organizacím, neziskovým organizacím, ale i ženským neformálním skupinám a ženským iniciativám. Prostřednictvím nich pomáháme rozvíjet prostředí, které přeje ženám a jejich právům. Udělováním grantů se snažíme podporovat advokační aktivity, komunitní aktivity a organizování se žen, realizaci výzkumů, specializované služby pro ženy zažívající násilí či vzdělávací a kulturní aktivity určené pro širokou veřejnost.

Udělování grantů je organizované do programových oblastí, které usměrňují a definují rámec v naší činnosti Programy reprezentují naši strategickou orientaci, která vyplývá z kontextu, ve kterém žijí ženy a působí ženskoprávní organizace.

Snažíme se realizovat i vlastní projekty. Děláme tak samostatně nebo v spolupráci s různými partnery – zejména s grantistickými a donorskými organizacemi a spolupracujícími odbornicemi.

Průřezově se věnujeme fundraisingu a filantropii zaměřené na podporu ženskoprávních aktivit, síťování a organizování společných setkání a veškeré činnosti ve prospěch žen a dodržování jejich práv.