cz

Finanční příspěvek

Můžete finančně přispět na jednotlivá prioritní témata podpory, tematická grantová kola i na konkrétní projekty ženských organizací, anebo na fondem organizované benefiční a osvětové akce. V případě zájmu vám ušijeme dárcovský projekt na míru. Naší ambicí je změnit tradiční vztah donorů a grantistů na partnerské vztahy spojující dárce, donory, ženské iniciativy a ženy.

Podpořit můžete naše grantová kola, specifické programové oblasti nebo individuální projekty financované nadačním fondem. Stojíme také o váš příspěvek na naše charitativní aktivity a iniciativy k rozvoji povědomí o tématech, jimž se věnujeme.

PPF Banka, a. s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice, Česká republika


Číslo účtu: 6015005151 Kód banky: 6000

Pro mezinárodní převody (Swiftcode): PMBPCZPP

Po Evropě (IBAN): CZ12 6000 0000 0060 1500 5151

Další formy podpory:


Hmotné dary

 


Klub filantropek a filantropů