cz

Ženské fondy - cesta k podpoře žen, dívek a jejich práv

Co jsou ženské fondy, jaká je jejich práce, čemu se věnují?

Co jsou ženské fondy?

Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund je součástí rodiny ženských fondů, které působí ve všech regionech světa. Ženské fondy jsou organizace, které se zasazují za dosažení genderové, rasové, ekonomické, sociální a environmentální rovnosti a spravedlnosti a dodržování lidských práv na komunitní, regionální i globální úrovni.

Z hlediska právní formy jde o nadační fondy či nadace, které podporují ženskoprávní skupiny a ženské hnutí tím, že jim poskytují finanční a jiné zdroje, aby mohly naplňovat své vize spravedlného světa.

Co ženské fondy dělají?

· Fundraisují

Spojujeme se s tradičními i novými formáty zdrojů a fondů, určených ženám, dívkám a LGBTIQ+ osobám, mobilizací zdrojů z lokálního/domácího prostředí i zahraničí, a to ve snaze udržet svoji práci i práci našich grantistických partnerských organizací.

· Financují

Zásadní část ze získávaných zdrojů směřujeme k podpoře skupin žen, děvčat a LGBTIQ+ lidí, ženskoprávních a LGBTIQ+ organizací, koalicí, sítí a hnutí.

· Upevňují hnutí a provázejí

Jako ženské fondy provázíme grantistické partnerské organizace v podpoře jejich práce v jejich vlastním kontextu. Zahrnuje to diskuzi o jejich situaci a potřebách, identifikaci a tvorbu příležitostí pro společné učení se a zvyšování jejich vlivu. Ženské fondy vzešly ze ženského hnutí, jsou jeho součástí a na rozvoj ženského hnutí také zaměřují svoji činnost.

· Ovlivňují donory, donorské a filantropické prostředí

Vedle naší vlastní práce v oblasti získávaní zdrojů, se spolu s lokálními a mezinárodními donory – nadacemi, bilaterálními a multilaterálními donory, institucemi veřejné správy a firmami – spojujeme se ve prospěch žen tak, abychom zpřístupnily lepší zdroje pro aktivizmus a práva žen, dívek a LGBTIQ+ osob.

· Tvoří a kultivují kulturu feministické filantropie

Oslovujeme, motivujeme a podporujeme jednotlivkyně a jednotlivce v jejich rozhodnutí dlouhodobě podporovat feministický aktivizmus.

Témata, kterým se ženské fondy věnují?

 • Násilí na ženách a dívkách jako genderově podmíněné násilí
 • Rodičovská, sexuální a reprodukční lidská práva
 • Podpora znevýhodněných skupin žen
 • Rovnost šancí a příležitostí, genderová spravedlnost
 • Rozvojová spolupráce
 • Migrace
 • Lidská práva
 • Rozvoj a posilování demokracie
 • Budování míru a řešení konfliktů
 • Environmentální spravedlnost
 • Rasová spravedlnost
 • Sociálna a ekonomická spravedlivost
 • Aktivizmus a práva LGBTIQ+ osob

V čem jsou ženské fondy výjimečné?

· Stavějí mosty, propojují a rozumějí

Ženské fondy jsou ve spojení s grantistickými partnery a prostředím, ve kterém působí. Mají expertní porozumění pro to, jakým potřebám a příležitostem ženy, dívky a LGBTIQ+ osoby čelí, ve snaze posilovat v kontextu, v němž žijí, svá lidská práva. Pomáhají donorům a filantropickým iniciativám nasměrovat jejich zdroje k ženám, děvčatům a LGBTIQ+ lidem strategickým, respektujícím a udržitelným způsobem.

· Rozvíjejí demokracii

Ženské fondy posilují ženské a ženskoprávní organizace, skupiny žen a ženské hnutí, které považuje za významný hlas občanské společnosti, která se usiluje o svůj rozvoj. Vytváříme podmínky a podporujeme síťovaní a spolupráci.

· Rozvíjejí kapacity organizací a jejich institucionální zázemí

Prací ženských fondů je podporovat organizační kapacity svých partnerských grantistických organizací v různých oblastech – získávaní zdrojů, finanční řízení, síťování, vytváření a rozvíjení nástrojů pro monitorování a hodnocení své práce, vzájemné učení se.

· Udělují granty

Ženské fondy často bývají prvním, hlavním a někdy i jediným zdrojem podpory pro iniciativy, skupiny, aktivity a organizace, které jsou zakládány, vedeny a spravovány ženami, dívkami a LGBTIQ+ osobami. Ženské fondy se snaží o účinnou asistenci. Z procesního hlediska jsou naše žádosti i předkládání zpráv precizní, avšak přístupné a nevyčerpávající – a to i proto, aby o naši grantovou podporu mohly žádat i nové skupiny, grassrootové a místní iniciativy.

Jak jsou ženské fondy organizovány?

Ženské fondy společně tvoří mezinárodní síť ženských fondů – Prospera. V rámci této organizace vytvářejí menší, regionální složky. Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund je součástí evropské skupiny ženských fondů.

* Informace o ženských fondech byla zpracována podle podkladů, které evropské ženské fondy o své práci společně vypracovali v roce 2017.