cz

Stretnutie európskych ženských fondov

Spolu so ženskými fondmi z Európy o efektívnych postupoch smerom podpore žien a dievčat.

Koncom októbra (25. – 29. 10. 2018) sme sa zúčastnili spoločného regionálneho stretnutia 14 európskych ženských fondov v srbskom Belehrade. Tohtoročné stretnutie organizoval sesterský ženský fond – Reconstruction Women’s Fund.

Cieľom tohtoročného stretnutia bolo premýšľať možnosti pre prácu ženských fondov v kontexte silnejúceho protirodového diskurzu. To v mnohých krajinách smeruje k postupnému obmedzovaniu ľudských a ženských práv (neratifikovanie Istanbulského dohovoru, predkladanie návrhov zákonov proti bezpečnému prístupu žien k umelému ukončeniu tehotenstva, sťažený prístup žien k antikoncepcii, absencia sexuálnej výchovy, zvýšená kontrola financovania mimovládnych organizácií, spochybňovanie práce feministického hnutia a pod.).

Ženské fondy sa stretávajú každoročne, aby sa vzájomne informovali, vymieňali si skúsenosti, poukazovali na trendy, premýšľali o vhodných postupoch smerom k efektívnejšej podpore žien.