cz

Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

Zúčastnili sme regionálneho stretnutia ženských fondov a workshopu o digitálnej bezpečnosti v Gruzinsku.

Ako členská organizácia siete ženských fondov Prospera – International Network of Women’s Funds sme sa opäť zúčastnili regionálneho stretnutia európskych ženských fondov. Stretnutie prebiehalo v Lopote, Gruzinsko, od 29. septembra do 2. októbra a zúčastnilo sa ho 13 európskych ženských fondov. Tento ročník regionálneho stretnutia organizovali dva gruzinske sesterské fondy: Taso Foundation a Women’s Fund in Georgia.

Kľúčovými témami gruzinského stretnutia boli posilňovanie spolupráce medzi ženskými fondami nielen v Európe, ale aj v Latinskej Amerike, etika starostlivosti a digitálna bezpečnosť.

Spolupráca

Hoci ako ženské fondy pôsobíme v rozdielnych krajinách, čelíme niektorým podobným výzvam. Silnejúci hlas radikálnych hnutí ohrozujúcich demokraciu a ženské práva a slobody zažívame takmer vo všetkých krajinách sveta. Tieto hnutia a skupiny ľudí podporujú aj negatívny postoj k rodovej spravodlivosti a rovnosti. Ďalej v mnohých krajinách sú ohrozované alebo obmedzované sexuálne a reprodukčné práva, čo vedie k zhoršovaniu zdravia žien a k znižovaniu ich slobody v živote. Spoločné stretnutie nám umožnilo disktutovať a posunúť sa ďalej v spoločných projektoch, ktorých cieľom je podpora žien a ženských skupín.

Self-care

Obzvlášť v súčasnosti narastá význam etiky starostlivosti, konkrétne konceptu a praxe starostlivosti o seba (tzv. self-care). Self-care nie je o tom, že si doprajeme dobré jedlo, zájdeme na masáž či sa zrelaxujeme vo wellness centre, alebo si dáme pauzu na kávu v rámci práce. Ak hovoríme o self-care, myslíme tým určitý svetonázor. Každý a každá nesieme zodpovednosť nielen za vlastnú spokojnosť a zdravie, ale aj za zdravie a spokojnosť druhých ľudí a prostredie, v ktorom žijeme. Pojem Self v zmienenom koncepte neodkazuje na sebastrednosť a sebeckosť, ale na medziľudské vzťahy. Naše bytie je vo svojej podstate vzťahové – žijeme vo vzťahoch s druhými ľuďmi a s prírodou. Naše šťastie a spokojnosť je prepojené so šťastím a spokojnosťou druhých a s udržateľnosťou prírodneho prostredia, v ktorom všetci prosperujeme.

Digitálna bezpečnosť

Ďalšou veľmi významnou témou pre ženské fondy je digitálna bezpečnosť. Žijeme v dobe, keď inovácie v oblasti digitálnych technológií napredujú obrovskou rýchlosťou. Tento technologický vývoj má ekonomický, politický, sociálny a etický rozmer. Aj preto cítime potrebu poznávať, ako tieto technológie fungujú, do akej miery a pre koho sú užitočné, a aké má ich nezodpovedné používanie dopad na zdravie ľudí a spoločenskú solidaritu. V rámci tohtoročného regionálneho stretnutia, Prospera – INWF vychádzajúc z potrieb ženských fondov zorganizovala workshop o digitálnej bezpečnosti. Workshop sa konal v dňoch 3. až 4. októbra v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi a bol vedený expertkami na oblasť digitálnych médií a komunikácie z organizácie Association for Progressive Communications.