cz

Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

Extrémizmus, sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti, omezování reprodukčních práv žen. Jaká je odezva ze strany aktivistek na tyto společenské fenomény, jaká dilemata přitom řeší a jaké řešení nabízejí?

Extrémizmus, sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti, omezování reprodukčních práv žen. Jaká je odezva ze strany aktivistek na tyto společenské fenomény, jaká dilemata přitom řeší a jaké řešení nabízejí? Jaké perspektivy nastolují a čím argumentují? Jaký je hlas žen (i) ze střední Evropy v kritické reflexi společnosti, která se dramaticky mění? V době náročných zkoušek společnost potřebuje skupiny přemýšlejících žen, které odvážně nasvěcují problémy, artikulují smysl, zamýšlet se nad řešeními.

Slovensko-český ženský fond v spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava v rámci Inspiračního fóra připravil diskuzní panel Ženské hlasy, na kterém prezentovaly své zkušenosti s feminizmem a aktivizmem Zoe Gudović ze Srbska, Marta Jalowska z Polska a Petra Jelínková z České republiky.

 

Zoe Gudović
Umělkyně, performerka, politická aktivistka a kulturní producentka. Od 90. let je aktivní na poli sociálně angažované divadelní a umělecké praxe. Je odbornicí na feministické umění ve veřejném prostoru a upozorňuje na násilí páchané na ženách. Působí v jediném srbském ženském fondu Rekonstrukcija ženski fond / Reconstruction Women’s Fund, založila skupinu Queer Beograd a také je členkou skupiny Ženy v práci. Uvádí rozhlasový pořad Ženergija.
 

Marta Jalowska
Herečka, performerka a feministická aktivistka. Je spoluzakladatelkou feministické divadelní skupiny Teraz Poliż a kolektivu Czarne Szmaty, který interpretuje polské národní symboly queer perspektivou. Spravuje webovou stránku Polish Queens and Queerness. Kurátorovala výstavy o zaměstnankyních polských čokoládoven a o století ženského volebního práva.
 

Petra Jelínková
Překladatelka, koordinátorka projektů genderové rovnosti a aktivistka. Je členkou hnutí Limity jsme my. Zaměřuje se především na klimatickou spravedlnost, roli žen ve veřejném prostoru, genderově podmíněné násilí a LGBT témata. Experimentuje s propojováním politiky, radikální imaginace a ekofeministického umění.


Převzáno z webu MFDF Ji.hlava: https://www.ji-hlava.cz/akce/zenske-hlasy
 

Foto: Zoe Gudović, Rekonstrukcija ženski fond / Reconstruction Women’s Fund, www.rwfund.org