cz

Prospera - mezinárodní síť ženských fondů (Prospera - International Network of Women's Funds)

V roce 2018 jsme získali grant ve výši 2 500 USD, určený k účasti na mezinárodní konferenci v Mexico City, kterou pořádá platformová organizace Human Rights Funders Network ze Spojených států amerických. Grant je součástí podpory fundraisingových aktivit a organizačního rozvoje Nadačního fondu Slovak-Czech Women’s Fund/Slovensko-českého ženského fondu.

Více informací o Prospere - mezinárodní síti ženských fondů je možné nalézt zde.