cz

 

Programy

Programy

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund poskytuje nadační příspěvky fyzickým osobám a právnickým osobám v souladu s českým a slovenským právním řádem. Nadační příspěvky jsou poskytovány v rámci jednotlivých programových oblastí stanovených nadačním fondem, případně v rámci jiných programů, realizovaných fondem. Fond usiluje o vyvážené přerozdělení prostředků v rámci obou států.

Aktuálně jsme v procese strategického plánování. Vyhodnocujeme dopady našich programů a způsoby pojetí naší práce. Výsledkem tohoto procesu by měly být i upravené programové oblasti. Ty by měly odrážet situaci, potřeby i situaci žen, skupin a ženskoprávních organizací. Organizace, které jsme podpořily a které i podporujeme, působí v těchto oblastech:

 

  • prosazování rovnosti příležitostí pro ženy a muže

  • prevence a boj proti násilí na ženách

  • reprodukční a rodičovská práva

  • prevence a potlačování obchodu se ženami

  • obhajoba práv žen ze znevýhodněných skupin

  • podpora aktivizmu a práv LGBTIQ osob (teda leseb, gejů , bisexuálních, transgender a intersexuálních osob a osob hledajících svou genderovou či sexuální identitu)

  • vzdělávací programy zaměřené na gender a odbourávání stereotypů.