cz

Grantové podmínky

Kdo může žádat o grant?

Žadatelem na Slovensku může být jen oficiálně zaregistrovaná nevládní nezisková organizace se sídlem na Slovenské republice. Slovenská legislativa nám neumožňuje podporovat jednotlivce. V Čechách se o podporu může ucházet zaregistrovaná nevládní organizace nebo jednotlivci. Ve všech případech, organizace, které předkládají projekt, musí vyplnit formulář a vypracovat projekt podle instrukcí uvedených ve formuláři.

Posuzování projektů

O udělení podpory jednotlivým projektům a organizacím rozhoduje správní rada. Správní rada může rozhodnout o ustanovení expertních komisí, které budou posuzovat a doporučovat správní radě jednotlivé žádosti o grant. Organizace obdrží vyrozumění o udělení grantu do 3 týdnů od rozhodnutí správní rady.

Jak žádat o grant?

Organizace, které mají zájem žádat o grant, musí kompletně vyplnit formulář přihlášky a poslat vypracovanou žádost podle instrukcí na této stránce. Žádosti, které nebudou kompletní nebo nebudou na vyzvání doplněny, nebude možné zařadit do výběru.

Před zasláním projektu doporučujeme kontaktovat zástupkyně fondu v Slovenské nebo České republice, které ochotně poskytnou další informace a konzultace k projektovým záměrům.


Typy grantů

Podpořené projekty