Myslím, že pre ženy je najdôležitejšie nestanovovať si žiadne limity.
(Martina Navrátilová)

2013

Slovensko-český ženský fond ako jediná donorská organizácia podporujúca ženské organizácie vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu ženských mimovládnych neziskových organizácií.

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje výzvu na udelenie Štipendia Ľudmily Čuchranovej, ktoré sa udeľuje mladým talentovaným vedkyniam - študentkám doktorandského štúdia, ktoré pôsobia v oblasti prírodných a technických vied.