sk
 1. Sme súčasťou globálnej filantropickej komunity

  Sme súčasťou globálnej filantropickej komunity

  V dňoch 15. - 19.októbra sme sa zúčastnili medzinárodnej filantropickej konferencie v Mexico City. Podujatie organizovala Sieť Podporovateľov Ľudských Práv (Human Right Funders Network), ktorá združuje fondy, nadácie a osoby venujúce sa filantropii v oblasti ľudských práv.
 2. Feminizmus, feministická filantropia a antifašizmus

  Feminizmus, feministická filantropia a antifašizmus

  Zúčastnili sme sa antifašistického festivalu Povstanie pokračuje.
 3. Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Sme súčasťou rozvoja a kultivovania procesov monitorovania a evaluácie v prospech žien a ženských práv.

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.