sk
 1. Nebudeme Ticho!

  Nebudeme Ticho!

  Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. Preto spoločne s inými ženskoprávnymi a medzinárodnými organizáciami NIE SME TICHO lebo nám záleži na životoch žien.
 2. Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25.11.2019 zastupkyne ženskoprávnych organizácií a zástupkyňu i zástupcu vzdelávacich inštitúcií, ktoré a ktorý pracujú v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.
 3. Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Extrémizmus, sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti, omezování reprodukčních práv žen. Jaká je odezva ze strany aktivistek na tyto společenské fenomény, jaká dilemata přitom řeší a jaké řešení nabízejí?

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.