sk
 1. Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Zúčastnili sme regionálneho stretnutia ženských fondov a workshopu o digitálnej bezpečnosti v Gruzinsku.
 2. Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  V spolupráci s českou organizáciou Genderove Informační Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby sme organizovali letnú feministickú školu krajín V4.
 3. Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala stretnutie, ktoré cieľom bolo podporiť spoluprácu v téme reprodukčných práv žien medzi rómskymi aktivistkami z východného Slovenska a ženskoprávnym i rómskymi organizáciami. Teší nás, že sme mohli byť toho súčasťou.

VAŠA PODPORA, BEZ OHĽADU NA JEJ VÝŠKU A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DIEVČATÁM NAPĹŇAŤ ICH AMBÍCIE A SNY.

Záleží Vám na ženských právach?  Pridajte sa k tým, čo ich už podporujú.

Svojou podporou vyjadrujete postoj, že na snoch, hodnotách a schopnostiach žien záleží.