cz

 

 

 

Přístup

Naší prací chceme přispívat k systémovým změnám. Myslíme pod tím takové společenské změny, které vedou k prospěchu žen.

Snažíme se, aby naše podpora směrem k ženám, skupinám žen a ženskoprávnym organizacím byla dlouhodobá, udržitelná a férová.

Z pozice dárcovské organizace nejdeme do soutěže o zdroje a finanční podporu s organizacemi, které podporujeme a chceme podporovat. Znamená to, že ani na Slovensku ani v Čechách se neucházel o grantovou podporu našich projektů z veřejných zdrojů. Pokud se tak děje, naše partnerské organizace o tom informujeme a konzultujeme to s nimi.

V podpoře žen a jejich práv se snažíme uplatňovat a respektovat přístup "zdola". Zároveň se přitom řídíme těmito principy:

Intersekcionalita

Jsme si vědomé efektů etnické, genderové/ rodové a třídní příslušnosti na životy žen. Snažíme se být k různým identitám zkušenostem žen citlivé a porozumět jim. Ženy nevnímáme jako homogenní skupinu. Ženy se právě svými zkušenostmi a identitami, přetvářenými a situovanými v historicky a sociálně specifickém kontextu, liší.

Infrastruktúra rezistence

Oporu pro naši práci nacházíme ve feministických východiskách a v poznatcích sociálních věd. Snažíme se kriticky propojovat teorii s praxí. Své poznatky chceme využívat v prospěch vytváření podmínek – infrastruktury, aby se ženy mohli potkávat, organizovat se, vyměňovat si informace a zkušenosti, upozorňovat na svou situaci a na situaci ve svých rodinách a komunitách. Vede nás k tomu přesvědčení, že pokud ženy nemají tuto podporní infrastrukturu, jejich snaha v prospěch dodržování ženských práv je marná.

Transformace

Jako transformativní vnímáme proces a proto zdůrazňujeme dobré nastavení procesů, které umožňují zvyšovat porozumění, posilují závazek, vzájemnou důvěru, spoluúčast i spoluodpovědnost.