cz

 

 

 

Co děláme

Naše práce je organizovaná okolo těchto hlavních oblastí:

  • Granty

  • Programy

  • Projekty.

Naší hlavní činností je udělování grantů. Ty jsou určeny pro ženskoprávní organizace, neziskové organizace, ale i ženské neformální skupiny a ženské iniciativy. Prostřednictvím nich pomáháme rozvíjet prostředí, které přeje ženám a jejich právem. Udělováním grantů se snažíme podporovat advokační aktivity, komunitní aktivity a organizování se žen, realizaci výzkumů, specializované služby pro ženy zažívající násilí či vzdělávací a kulturní aktivity určené pro širokou veřejnost.

Udělování grantů je organizované do programových oblastí, které usměrňují a definují rámec v naší činnosti Programy reprezentují naši strategickou orientaci, která vyplývá z kontextu, ve kterém žijí ženy a působí ženskoprávní organizace.

Mimo realizaci vlastních projektů se snažíme realizovat aj vlastní projekty. Děláme tak samostatně nebo v spolupráci s různými partnery – zejména s grantistickými a donorskými organizacemi a spolupracujícími odbornicemi.

Průřezově se věnujeme fundraisingu a filantropii zaměřené na podporu ženskoprávních aktivit, podpoře síťování a organizování společných setkání a advokačních ve prospěch žen a dodržování ich práv.