czČlenství


Členství

Jsme součástí platformových organizací a sítí, sdružujících donorské organizace doma i v zahraničí. Členstvím v těchto organizacích získáváme informace o působení partnerských organizací a dozvídáme se o trendech v oblasti podpory a obhajoby lidských a ženských práv ve světe. Získáváme příležitost být v dialogu s druhými a inspirovat se od nich.

Na druhé straně, členstvo v těchto organizacích pro nás znamená, že můžeme prezentovat naše poznatky o situaci v oblasti dodržování a obhajoby ženských práv v Čechách a na Slovensku na širších fórech. Zároveň získáváme možnost přinášet naše pohledy v řešení diskutovaných témat. A nakonec, snažíme se hovořit o rozmanité a užitečné práci ženskoprávních organizací v široké komunitě aktivistek a aktivistů, zviditelňovat ji a propájet tak lokální úroveň našeho působení s mezinárodním kontextem.

***

V Čechách jsme členskou organizací platformové organizace Fórum dárců, na Slovensku rovnoměnného Fóra donorov.

Ze zahraničních organizací je nám nejbližší naše síťová organizace, mezinárodní síť ženských fondů - Prospera (Prospera – International Network of Women’s Funds). Dále, jsme členskou organizací Asociaci pro ženská práva v rozvoji – AWID (Association for Women’s Rights in Development) a sítě evropských donorů pro sociální změnu a lidská práva Ariadne (Ariadne – European Network for Social Change and Human Rights).