Myslím, že nejdůležitější pro ženy je nestanovovat si žádné limity.
(Martina Navrátilová)

Aktuality

V Prahe sa konal ďalší úspešný ročník festivalu rozmanitosti Pražský Pride - Prague Pride 2014, ktorý heslom Povstaň proti homofóbii upozornil na silnejúce nenávistné prejavy a aktivity voči LGBT+ ľuďom. Pestrá festivalová ponuka umožnila opätovne vytvoriť priestor na stretnutie mimovládnych LGBT+ organizácií s umelcami, odborníkmi a širokou verejnosťou.

Slovensko-český ženský fond pri nedávnej príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii ako aj aktuálneho diania na Slovensku a v Čechách, vyjadruje podporu všetkým organizáciám, ale aj jednotlivcom a jednotlivkyniam, ktoré sa svojou činnosťou aktívne zasadzujú za dodržiavanie a ochranu práv neheterosexuálnych osôb.

Správní rada Slovensko-českého ženského fondu odsouhlasila ke konci roku 2013 podporu 12 českým a 11 slovenským ženskoprávním organizacím, v rámci výzvy otevřeného grantového kola 2013. Celkem Slovensko-český ženský fond přijal 47 grantových žádostí, z toho 26 žádostí z České republiky a 21 ze Slovenska. Z hodnocení o poskytnutí grantové podpory nebyla vyřazená ani jedna žádající organizace.