Myslím, že nejdůležitější pro ženy je nestanovovat si žádné limity.
(Martina Navrátilová)

Aktuality

Jedním z cílů našeho nadačního Fondu i aktuálního projektu, je posilovat zástupkyně ženskoprávních a LGBT organizací. Proto jsme na konci března uspořádali vzdělávací workshop, který představil účastnicím nové možnosti při získávání finančních zdrojů na své aktivity.

16. a 17. března 2016, jsme zorganizovaly odborný workshop, na téma Využití monitoringu a evaluace pří získávání finančních zdrojů. Workshop byl určen žensko-právním a LGBT+ organizacím z České republiky.  

Medzinárodný deň žien je už tradične oslavovaný v Českej republike aj vďaka práci a výsledkom pozoruhodných projektov ženských a feministických organizácií pôsobiacich v ČR. 

Slovensko-český ženský fond je hrdý na dlhoročnú spoluprácu s mnohými z nich.

Nájdite si čas na stretnutie s aktivistkami s organizácií združených v Českej ženskej loby dna 8.3.2016.

11. a 12. srpna jsme zorganizovaly odborný workshop, na téma "PR a komunikace s individuálními a korporátními dárci".

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund ve spolupráci s Philip Morris Česká republika

udělil v roce 2015 podporu žensko-právním organizacím z České republiky, které působí v oblasti domácího násilí a násilí v intimních vztazích.

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund ve spolupráci s Philip Morris ČR a.s.

vyhlašuje výzvu k podání projektového záměru pro žensko-právní organizace, které mají sídlo v České republice a působí v oblasti domácího násilí a násilí v intimních vztazích

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund zahájil od letošního dubna realizaci projektu "Udržitelnost a rozvoj kapacit žensko-právních a LGBT+ organizací" grantem z Islandu, Lichtenšajnska a Norska v rámci EHP fondů.