Myslím, že nejdůležitější pro ženy je nestanovovat si žádné limity.
(Martina Navrátilová)

Slovensko-český ženský fond vyhlašuje Otevřené grantové kolo 2013

Slovensko-český ženský fond jako jediná donorská organizace podporující ženské organizace vyhlašuje další otevřené grantové kolo na podporu ženských mimovládních neziskových organizací.
Viac

Aktuality

Správní rada Slovensko-českého ženského fondu odsouhlasila ke konci roku 2013 podporu 12 českým a 11 slovenským ženskoprávním organizacím, v rámci výzvy otevřeného grantového kola 2013. Celkem Slovensko-český ženský fond přijal 47 grantových žádostí, z toho 26 žádostí z České republiky a 21 ze Slovenska. Z hodnocení o poskytnutí grantové podpory nebyla vyřazená ani jedna žádající organizace.

V dňoch  od 16. októbra do 17. novembra 2013 (oprava z pôvodného 7. novembra 2013) pripravil Slovensko-český ženský fond v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave informačnú prezentáciu o svojej práci a práci ženskoprávnych mimovládnych organizácií zo Slovenska a z Českej republiky, ktoré už takmer 10 rokov podporuje. Výstava bola predčasne stiahnutá dňa 7. novembra 2013, z dôvodu neustálych atakov zo strany odporcov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 

Slovensko-český ženský fond jako jediná donorská organizace podporující ženské organizace vyhlašuje další otevřené grantové kolo na podporu ženských mimovládních neziskových organizací.