Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

Aktuality

Aj vďaka Vám môžeme podporovať projekty a aktivity neziskových organizácií, ktoré posilňujú práva a postavenie žien a dievčat na Slovensku. Slovensko-český ženský fond je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá sa snaží získavať zdroje pre dôležitú prácu ženských mimovládnych organizácií, podporu ženských práv a uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v našej spoločnosti.