Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

Aktuality

V rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-český ženský fond v spolupráci s Možnosťou voľby organizoval verejné podujatie „Vypískajme násilie". Podujatie sa konalo 6.12.2016 o 17:00 na Hlavnom námestí za účastí verejnosti, ženských ľudskoprávnych organizácií združených v Bezpečnej ženskej sieti a veľvyslanca Spojených štátov Amerických.

 

Slovensko-český ženský fond a Možnosť voľby organizovali 1.12.2016 v rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aktivitu pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov s názvom „Žijeme aktivizmom". Cieľom aktivity bola jednak výroba transparentov a iných materiálov pre verejné podujatie „Vypískajme násilie", ďalej diskusia o význame ženského ľudskoprávneho aktivizmu pre spoločnosť, ale aj sieťovanie osôb, ktorým ženské práva nie sú ľahostajné.

Slovensko-český ženský fond v spolupráci s Možnosťou voľby organizuje v rámci kampane 16Dní podujatie "Žijeme aktivizmom".

Dnes 25.11.2016 sa začala kampaň 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá bude trvať až do 10.12.2016.  Aj tento rok v spolupráci je Slovensko-český ženský fond súčasťou tejto medzinárodnej kampane. O aktivitách našich, ale aj spolupracujúcich organizácii v rámci kampane vás budeme priebežne  informovať aj prostredníctvom našej facebookovej stránky Slovak-Czech Women's Fund.

 

Možnosť voľby pokračuje v kampani na podporu procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru na Slovensku. Dohovor ratifikovalo už 22 členských krajín Rady Európy.

Slovensko-český ženský fond je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá sa snaží získavať zdroje pre dôležitú prácu ženských mimovládnych organizácií, podporu ženských práv a uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v našej spoločnosti. 

Na MDŽ 2016 hovoríme po feministicky. Čítame papierové feministické knihy a rozprávame sa so živými knihami o tom, čo znamená trans. Radikálne vyšívame. Hovoríme o sexbiznise. Oslavujeme aktivizmus a filantropiu v prospech ľudských práv žien. Vegánsky hodujeme. Hlasujeme proti sexistickej reklame. Maľujeme tričká. Tancujeme. A nielen to.