sk

Sme súčasťou globálnej filantropickej komunity

V dňoch 15. - 19.októbra sme sa zúčastnili medzinárodnej filantropickej konferencie v Mexico City. Podujatie organizovala Sieť Podporovateľov Ľudských Práv (Human Right Funders Network), ktorá združuje fondy, nadácie a osoby venujúce sa filantropii v oblasti ľudských práv.

Filantropická konferencia a 70 výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd

V roku 1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd. 70 rokov od vzniku tohto významného dokumentu celosvetovo čelíme situácii, kedy čoraz viac ľudí sympatizuje s extrémistickými a konzervatívnymi myšlienkami. V reakcii na túto situáciu sa organizátori a organizátorky rozhodli, že hlavnou témou konferencie bude „nová energia v novej situácií.“ Žijeme v dobe, keď pribúdajú konflitky a narastá násilie, vznikajú lokálne vojny, ľudia sú prenasledovaní, čelia chudobe, boja sa, že zajtra prídu o prácu a môžu skončiť na ulici lebo nebudú môcť splácať hypotéku, boja sa výjsť na ulicu lebo ich môže niekto napadnúť len preto, že sú inej farby pleti, sú gayovia či lesby, alebo majú účes, ktorý sa niekomu nepáči. Zároveň je svet plný aj ľudí, ktorí neútočia len preto, že je niekto iný ako oni, komunít, ktoré sa podporujú a spolupracujú, prijímajú cudzincov a cudzinky, jedia s neznámymi, načúvajú a nenútia vlastné názory, rešpektujú rozhodnutia druhých a nesnažia sa ich pretvárať podľa vlastného obrazu. To je tá energia, na ktorú konferencia odkazovala a ktorú chceme vyživovať aj my, nielen ako ženský fond, ale aj ako ženy, dcéry, sestry.

 

Čo sme mali možnosť zažiť a čo prinášame na Slovensko

Vďaka grantu od organizácie Prospera – Medzinárodná sieť ženských fondov (Internation Network of Women’s Funds) sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia aj my. Slovensko-český fond na konferencii zastupovala Zuzana Pešťanská. V priebehu konferencie a diskusii s účastníkmi a účastníčkami sme mali príležitosť informovať o aktuálnom dianí v našej krajine, prezentovať prácu organizácií a neformálnych združení, ktoré podporujeme. Sme si vedomé, že to bola aj výnimočná príležitosť inpširovať sa, učiť sa novým veciam, prehodnocovať vlastnú prácu a cítiť aj podporu od komunity.

Konferencia mala bohatý program, ktorý prebiehal od pondelka (15.10.) do piatka (19.10.). K hlavným témam podujatia patrili: participatívne grantovanie, umenie a aktivizmus, stratégie podory hnutia, verejné protesty a ich politický vplyv, rezistencia a integrita v práci ľudskoprávnych aktivistiek a aktivistov, využívanie sociálnych médií a technológií pri presadzovaní ľudských práv, sociálna ekonomika a koncept self-care.


Okrem panelových diskusii, workshopov a stretnutí pracovných skupín súčasťou konferencie boli aj rôzne spievodné aktivity, ktorých cieľom bolo ukázať prácu miestných neziskových organizácií priamo v praxi. Na jednej takejto aktivite sme sa zúčastnili aj my. Navštívili sme komunitu žien v štáte Hidalgo, ktoré patria k pôvodným obyvateľkám Mexika, konkrétne etniku Otomi. Niekoľko žien z tejto komunity participuje na projekte alternatívnej ekonomiky vďaka podpore organizácií Thousand Currents a Ñepi Behña (Dôstojné ženy). Cieľom projektu je, aby si ženy vytvorili družstvá v rámci ktorých budú vytvárať a prezentovať miestne, tradičné a inovatívne remeselné a umelecké produkty. Pričom tieto produkty sú zdrojom ich príjmu.
 

Prezentovali sme situáciu na Slovensku v oblasti ženských práv

V priebehu konferencie aj Slovensko-český ženský fond dostal priestor. Aktívne sme vystúpili na dvoch paneloch. Prvý panel s názvom „Starí nepriatelia v novej maske: ochrana, rozširovanie a podpora ľudských práv v meniacej sa Európe.“ organizovali európske ženské fondy. V priebehu panelu ženské fondy predstavili v krátkosti situáciu v krajinách v ktorých pôsobia. Ako uviedla hlavná organizátorka panelu a výkonná riaditeľka Bulharského ženského fondu Nadejda Dermendjieva „Rady by sme aj vyvrátili stereotyp, že Európa je krajina, kde je tráva zelenšia a nebo modrejšie. Aj Európa sa mení, v mnohých krajinách sa obmedzujú ľudské práva, extrémistické skupiny sú v parlamentoch, konzervatívne skupiny ohrozujú slobodu žien v rozhodovaní o vlastných telách a životoch.“.

Európsky región predstavili Nadejda Dermendjieva (výkonná riaditeľka, Bulharského ženského fondu/Bulgarian Fund for Women, Bulharsko), Natalia Karbowska (riaditeľk strategického rozvoja, Ukrajinský ženský fond/ Ukrainian Women’s Fund, Ukrajina), Nino Ugrekhelidze (odborníčka na monitoring, evaluáciu a vzdelávanie sa, Nadácia Taso/Taso Foundation, Gruzínsko), Marion Duquesne (odborníčka na medzinárodné vzťahy, Stredomorský ženský fond/Mediterranean Women’s Fund, Francúzsko). Podujatie moderovala Elisa Slattery (manažérka programu ženských práv pri Nadácií otvorenej spoločnosti/Open Society Foundation). Po diskusii nasledoval workshop, kde účastníci a účastníčky mali priestor na výmenú skúsenosti a navrhovať riešenia ako pracovať – komunikácia, grantmaking a advokácia.

Na druhý panel sme boli pozvané organizáciou Urgent Action Fund, ktorá nás tento rok podporila. Vďaka tejto pomoci sme mohli udeliť granty pre organizácie, ktoré pracujú na tom, aby na Slovensku nedošlo k ohrozeniu zdravia a slobody žien, tým, že sa im obmedzí bezpečný prístup k interupciám. Ústrednou témou tohto panelu bola odolnosť a životaschopnosť ženského a feministického hnutia v časoch, keď sa zmenšuje priestor pre občiansku spoločnosť.

V prvej časti panelu Ženy z Urgent Action Fundu predstavili publikáciu Feministická odolnosť a vytrvalosť (Feminist Resistance and Resilience). Táto štúdia obsahuje výsledky analýzy rozhovorov s niekoľkými feministkami a aktivistkami z Poľska, Ugandy, Hondurasu, Turecka a Španielska. Ženy v rozhovoroch opisovali v akých náročných podmienkách žijú a akým výzvam čelia (napríklad vyhrážky, priame fyzické útoky, zakazovanie činnosti). Napriek tomu tieto ženy pokračujú v práci, ktorá má zmysel pre celú spoločnosť lebo vedie k rodovej a sociálnej spravodlivosti.

V druhej časti prebehla diskusia v rámci ktorej najskôr vystúpila odvážna a inšpiratívna mladá žena, Dolly, feministická aktivistka z Nikaraguy. Od apríla tohto roka priebiehajú v tejto krajine protesty, ktorých cieľom je odstúpenie autoritatívneho prezidenta. Ľudia ďalej požadujú ukončenie násilnosti a vypísanie predvčasných volieb. Dolly informovala o protestných akciách a pochodoch, ktoré organizuje feministická skupina, ktorej je súčasťou. Následne sme dostali priestor my. Zuzana hovorila o narastajúcom vplyve extrémistických a konzervatívnych skupín. Ďalej aké stratégie volíme, ako ženský fond v reakcii na túto situáciu: zameriavame sa na podoru lokálnych aktivít, ktoré majú aktivistický charakter a podporujeme prepájanie ľudí z rôznych hnutí (ženskoprávneho a antifašistického). Ako príklad dobre praxe v kontexte rezistencie uviedla prácu dvoch organizácií, s ktorými spolupracujeme – rómske aktivistky a Poradňa pre občianske a ľudské práva a Iniciatíva Povstanie pokračuje.