sk

Nová podoba webovej stránky fondu a archív informácií

Spustili sme vynovenú webovú stránku.

Spustili sme vynovenú stránku Slovensko-českého ženského fondu / Nadačního fondu Slovak-Czech Women's Fund.
Upraviť nám ju pomohol Damián Drozdowicz, ktorému veľmi ďakujeme za profesionálny i veľmi osobný a ľudský prístup.
Informácie o akivitách a práci fondu do roku 2018 je možné získať z webovej stránky www.old.womensfund.sk.