sk

Zuzana Pešťanská

Absolvovala magisterské štúdium v odbore sociálna antropológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium ukončila v odbore etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave obhajobou dizertačnej práce zameranej na problematiku morálneho uvažovania a telesných symbolov v kontexte reprodukčného zdravia tehotných a rodiacich žien.


Popri svojom štúdiu absolvovala niekoľkomesačnú odbornú stáž v Medzinárodnej organizácii pre migráciu, na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi a venovala sa dobrovoľníckej činnosti v oblasti integrácie migrantov a migrantiek. So Slovensko-českým ženským fondom spolupracuje od roku 2012, kedy sa aktívne podieľala na príprave aktivít v rámci kampane 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. K jej odborným záujmovým oblastiam patria feminizmus, sexuálne a reprodukčné práva, sociálne a pracovné práva.


Zuzana pôsobí aj ako nezávislá výskumníčka mimo akadémie. V rámci tejto svojej činnosti sa venuje témam tela, rodu, zdravotníckym systémom, občianskej angažovanosti a novým médiám. 


Späť