sk

Klub filantropiek a filantropov

Mnohým z vás záleží na postavení žien a rovnosti príležitostí, ale kvôli pracovnému alebo domácemu vyťaženiu nemáte čas a možnosti sa aktívne zapojiť. Členstvo v Klube filantropiek a filantropov vám umožní zmysluplne sa podieľať na zmene a získavať pravidelné informácie o dianí v oblasti rovnosti príležitostí, aktivitách nášho fondu a o výsledkoch podporených projektov.

Najúčinnejšia forma podpory je pravidelné prispievanie v malých čiastkach. Táto forma podpory nám umožňuje dlhodobé plánovanie našich aktivít a podporu ďalších zaujímavých projektov. Je to jednoduché, stačí zadať v banke trvalý mesačný príkaz v prospech nášho účtu SK13 1100 0000 0026 7310 0080 (IBAN, Tatra banka) vo výške, ktorá vám vyhovuje, napr.:

5 EUR (16 centov denne)
10 EUR (33 centov denne)
30 EUR (1 euro denne)

Po odoslaní prvej platby od nás získate malý darček.

Ďakujeme za podporu a dôveru!


Ďalšie formy podpory:


 2% z daní Hmotné dary