sk

Hmotné dary

Fondu máte tiež príležitosť pomôcť hmotným darom v podobe technického vybavenia, materiálnou pomocou pri organizovaní benefičných a iných akcií, poskytnutím kancelárskych potrieb alebo služieb a servisu alebo ďalšou kreatívnou formou. V prípade záujmu sa obráťte na pracovníčky fondu v Českej alebo Slovenskej republike.


Ďalšie formy podpory:


 2% z daní

 


 Klub filantropiek a filantropov