Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

2016

V rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-český ženský fond v spolupráci s Možnosťou voľby organizoval verejné podujatie „Vypískajme násilie". Podujatie sa konalo 6.12.2016 o 17:00 na Hlavnom námestí za účastí verejnosti, ženských ľudskoprávnych organizácií združených v Bezpečnej ženskej sieti a veľvyslanca Spojených štátov Amerických.

 

Slovensko-český ženský fond a Možnosť voľby organizovali 1.12.2016 v rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aktivitu pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov s názvom „Žijeme aktivizmom". Cieľom aktivity bola jednak výroba transparentov a iných materiálov pre verejné podujatie „Vypískajme násilie", ďalej diskusia o význame ženského ľudskoprávneho aktivizmu pre spoločnosť, ale aj sieťovanie osôb, ktorým ženské práva nie sú ľahostajné.

Dnes 25.11.2016 sa začala kampaň 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá bude trvať až do 10.12.2016.  Aj tento rok v spolupráci je Slovensko-český ženský fond súčasťou tejto medzinárodnej kampane. O aktivitách našich, ale aj spolupracujúcich organizácii v rámci kampane vás budeme priebežne  informovať aj prostredníctvom našej facebookovej stránky Slovak-Czech Women's Fund.

Slovensko-český ženský fond v spolupráci s Možnosťou voľby organizuje v rámci kampane 16Dní podujatie "Žijeme aktivizmom".

 

Možnosť voľby pokračuje v kampani na podporu procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru na Slovensku. Dohovor ratifikovalo už 22 členských krajín Rady Európy.

Na MDŽ 2016 hovoríme po feministicky. Čítame papierové feministické knihy a rozprávame sa so živými knihami o tom, čo znamená trans. Radikálne vyšívame. Hovoríme o sexbiznise. Oslavujeme aktivizmus a filantropiu v prospech ľudských práv žien. Vegánsky hodujeme. Hlasujeme proti sexistickej reklame. Maľujeme tričká. Tancujeme. A nielen to.

 

Slovensko-český ženský fond je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá sa snaží získavať zdroje pre dôležitú prácu ženských mimovládnych organizácií, podporu ženských práv a uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v našej spoločnosti.